Øyvind Strand har vært dirigent i Suoni siden 1980.

 

Han ble født i Drangedal i 1956 og vokste opp med musikk som en naturlig del av livet. Han begynte tidlig å spille i skolekorpset der hans far dirigerte. Senere ble det utdannelse, først som instruktør, senere som dirigent.
Han flyttet til Skien pa slutten av 70-tallet og ble straks engasjert i det lokale musikk- og kulturliv.
I 1978 ble han ansatt som dirigent i Gimsoy skolemusikk, og samme år var han med og stiftet Bratsberg Amt Jazzorkester. To år senere overtok han dirigentstillingen i Musikkforeningen Suoni.

Han er fremdeles aktiv pa alle disse arenaene, så ingen skal kunne si at han ikke blir på sin post

Øyvind har også i hele denne tiden vart aktiv som arrangør og orkesterleder for teater og revy, han har i kortere perioder vikariert i andre lokale korps og har i mange år vært en aktiv musikkpolitiker med styreverv i Telemark Musikkråd, Norges Musikkorps Forbund (NMF) og som leder i Skien Musikkråd. Han er en samfunnsengasjert mann som også dyrker sin store interesse for historie, samtidig som han er aktiv som komponist og ikke minst arrangør av musikk i ulike sammenhenger.

I 1995 begynte Øyvind som dirigent i Canto Libre. Dette har bl.a. ført til et fruktbart musikalsk samarbeid med bl.a. Musikkforeningen Suoni og Bratsberg Amt Jazzorkester. Han arrangerer også mesteparten av den musikken koret fremfører.

Øyvin Strand har i flere år vart en mye benyttet gjestedirigent, seminarleder og foredragsholder, og på grunn av sin brede kunnskap og en meget god hukommelse, er han ofte benyttet som konferansierpå konserter. Han har også i mange år undervist på den årlige musikksommerskolen på Kvitsund i Telemark. Han var med på å organisere og arrangere Skien internasjonale musikkfestival i 1992, Nordisk-Baltisk Korfestival i 2000 og Landsfestivalen for kor i 2007.

Priser og hedersbevisninger

For sin store innsats har Øyvind mottatt flere priser og hedersbevisninger bl.a.:

  • Hydros Kulturstipend (1991),
  • Skien kommunes kulturpris (1997)
  • NMF’s Hederstegn for dirigenter (2002),
  • Skien Bys Vels Fortjenestemedalje(2002),
  • Telemark Fylkes Kulturpris (2003),
  • Porsgrunn Kultursenters Gledespris (2005),
  • SpareBank 1 Telemarks Kulturpris (2008),
  • NMF’s Fortjenestemedalje (2010) og
  • Heroya Industriparks Kulturpris (2012).

Her en oversikt over de stykker Øyvind Strand har produsert som komponist:

Cha -Cha                                   Beerstube
Farvel Til GMH                            Marsj
Fred Og Frihet                            Marsj
Grenländer - Marsch                   Beerstube
Gränländer - Boogie, Foxtrot       Berstube
Himmelstuperne Marsj                Konsertmarsj
Jitterbug, Foxtrot                        Beerstube
Nordstjernen                              Marsj
Parademarsj                               Marsj
Samba                                       Beerstube
Skolemarsj                                 Marsj
Suoni Fanfare                             Underholdning
Telemark Bataljon Marsj             Marsj
Salongmarsj                               Salongorkesterets egen marsj - bestilling til 15 års jubileet
Vannveien                                  Marsj - (Telemarkskanalen 125 år)
På skinner                                  Marsj - (Bratsbergbanen 100 år)
Landlov                                      Marsj - Bestilling for Den Kongelige Norske Marines musikkorps 2017)