Hovedkorpset

Musikkforeningen Suoni er et symfonisk blåseorkester som bestar av 65 musikere i alderen 15-75 år. Musikerne kommer i hovedsak fra Skien og Grenland.

Ordet Suoni er italiensk og betyr klanger. Navnet fikk orkesteret av sin første dirigent, organist Helland, etter stiftelsen i 1895. 

Foreningens mål har i alle år vært å formidle kvalitetsmusikk til publikum, og vi har stadig gått nye veier for å møte samtidens underholdningskrav! I løpet av de siste par tiår har Suoni også hatt gleden av å representere Norge ved store festivaler i utlandet, som Berlin (1990), Kolin/Praha (1995), Beijing, Kina (2000) og i 2007 gikk turen til USA, Minot. 

Store konserter og oppsetninger i Suonis regi:

100-års jubileumskonserten med Ole Edvard Antonsen som solist (1995), ”Sommer i Tyrol” (1995), kabareten ”Evert” (1998), ”Music of the century” (1999), avslutningskonsert i jubileumsfestuka for ”Skien 1000 år” med bl.a. Elisabeth Andreassen (2000) og den tre år lange amerikanske triologien: ”The sound of Richard Rodgers” (2002), ”Suoni on Broadway” (2003) og ”Suoni goes to Hollywood” (2004).

”En aften i Wien”(2005), Highlights (2006), “1001 natt” (2007), ”Den Store Ønskekonserten” (2008), “Suoni goes Latin” (2009), “Jubileusgalla” (2010), “Suoni og damene” (2011), "Suoni og gutta" (2012) og "All that Jazz" i 2013.

Andre meritter som må nevnes er det ærefulle oppdrag som Suoni fikk av den amerikanske ambassaden i Norge i 2003, nemlig å spille ved 2-års minnedagen for terrorangrepet i New York 11. september 2001. Konserten ble fremført i Gamle Logen i Oslo, med representanter fra blant annet Storting, regjering og diplomatikorps i salen. Videre ønsket den amerikanske ambassaden å bruke Suoni som musikalsk innslag under ambassadens feiring av den amerikanske nasjonaldagen, 4. juli 2004 – et oppdrag vi utførte med stolthet og glede.

I tillegg til hovedkorpset har foreningen eget storband, Suoni Big Band, Bierstubeorkester ”Die Originale Grenländer Musikanten” og veterankorpset Suoni Salongorkester.

Suoni Salongorkester ble stiftet 30. september 1996, og er per i dag et livskraftig orkester med jevn rekruttering.

Medlemmene våre - 3 på siden - ta en titt!                        
3 på siden er en presentasjon av våre musikere i hvert program som vil lager til våre konserter. Her forteller vi om musikeren og dens særtrekk

Våre musikalske samarbeidspartnere

Ut på tur, aldri sur