JUBILANTER i MF SUONI

Vårt æresmedlem Per Eriksen fylte 80 år. Suoni overrakte jubilanten blomster. Gratulerer.

Utmerkelser gis til de av medlemmer som har sammenhengende spilletid i 10, 20, 30, 40, 50 år.

2017: 50 år i Suonis tjeneste.

Gunnar Wergeland Aas og Ole Tom Thorsen sammen med leder Atle Taalesen i midten.

10 år spillende


Bjørn Hansen.

2016:

10 år sammenhengende spilling 


Ida Anita Selander flankert av leder velferdsutvalget og styreleder

 20 år sammenhengende spilling

 
Marianne H Edvardsen flankert av styreleder og leder velferdsutvalget

 
Roger Wærstad flankert av styreleder og driftsleder

 30 år sammenhengende spilling:

 
Bente Ruud Jansen flankert av styreleder og leder velferdsutvalget.

 2015:

 Fra jubileumsfesten 120 år.

Willy Moe - 20 år; Erik Taalesen - 30 år; Svein Erik Taalesen - 30 år; Atle Taalesen - 30 år og Frode Johannessen - 40 år