Kontakt Musikkforeningen Suoni

Ønsker du kontakt med oss i styret i Suoni kan du nå oss på følgende adresse: suoni@online.no

Dersom du har lyst til å spille med oss, eller leie en av våre grupper til et arrangement ta kontakt med oss

Telefon: +47 4678 9150    
Postadresse: Postboks 195, 3701 Skien


Leder: atle.taalesen@no.abb.com


Driftsleder: suoni@online.no  Anne C. Ingebretsen. 

  
Redaktør Suoni Web: gwaas@online.no  og ansvarlig for Suonis venner

Ta kontakt om det er informasjon som ønskes på våre sider.

Suoni på facebook: Musikkforeningen Suoni

 

12/12/2013   Suoni support: vil du bidra se her

Øverste sjef i Suoni support: Bente Taalesen bente.taalesen@gmail.com