Neste konsert.

Vår neste konsert blir Promenadekonserten i Ibsenhuset.
Tidspunktet for denne konserten er satt til lørdag 2. mars.

Vi vil komme tilbake med mer informasjon om innhold og solister.