Viktige meldinger: 

    Noteinnsamling finner sted rett over nyttår på øvelsen. Husk å legg noter i alfabetisk rekkefølge.                     

 

 Julekonsert sammen med Gjerpen skolemusikk søndag 10. des.

 Frammøte i kirken kl 16:45