ÅRSPLANER for styret og utvalgene

 Her kan du se hva som er årsplanene for de enkelte utvalg i Suoni. Dokumentene er "levende dokumenter" og skal bli oppdatert kontinuerlig gjennom driftsåret.

 Dokumenter nedenfor er i POWER POINT format og er redigerbare.

Ved endringer til dokumentet må utvalgsleder foreta dette i hoveddokumentet i PowerPoint og deretter oversende dette til gwaas@online.no som vil legge det nye dokumentet tilbake på denne siden.