ÅRSPLANER for styret og utvalgene

Her kan du se hva som er årsplanene for de enkelte utvalg i Suoni. Dokumentene er “levende dokumenter” og skal bli oppdatert kontinuerlig gjennom driftsåret.

Dokumenter nedenfor er i POWER POINT format og er redigerbare.

Ved endringer til dokumentet må utvalgsleder foreta dette i hoveddokumentet i PowerPoint og deretter oversende dette til gwaas@online.no som vil legge det nye dokumentet tilbake på denne siden.

 

 

Aarsplan økonomi og sponsorutvalg Aarsplan velferdsutvalg Aarsplan Musikkutvalg Aarsplan Teknisk utvalg Aarsplan Markedsutvalg Aarsplan Leder MFS Aarsplan Driftsleder Suonis venner arbeid