Suoni Salongorkesters historie

Suoni Salongorkester ble stiftet 30. september 1996, og er pr. i dag et livskraftig orkester med jevn rekrutering.
Etter initiativ fra tidligere medlem i hovedkorpset – Per Eriksen – så Salongorkesteret sitt lys. Salongorkesteret ble et veterankorps som består av tidligere aktive medlemmer som ikke ville slutte å spille, men ville opprettholde sin aktivitet på et mindre aktivitets nivå.
Suoni’s Salongorkester får også sine medlemmer fra andre aktive korpsentusiaster.
Suoni’s Salongorkester består av 25- 30 aktive musikkere, og bidrar med marsjer og underholdningsmusikk i lokalmiljøet

Salongorkesteret ble en del av organisasjonsparaplyen til Musikkforeningen Suoni.
Salongorkesteret har en liten administrasjon bestående av 3 personer. Kontaktperson til styret, kasserer og velferdsorganisator.

Dirigenter for Suoni’s Salongorkester

Fra oppstart og frem til i dag har Salongorkesteret hatt følgende dirigenter:

fra sept. 1996 til 2006 : Arne Ingebretsen (død)

fra 2006 til 20xx        : Svein Erik Nilsen

fra 20xx til 2015         : Jan Petter Halvorsen

fra 2015 og frem til 2019 : Jan Edgar Edvardsen (død)

fra 2019 er Svein Erik Nilssen vår faste dirigent