Historie

Musikkforeningen SUONI ble stiftet innen Metodist-menigheten i Skien i 1895 som Epworthligaens musikkorps. Det hadde vært planer lenge om å danne et “hornmusikkorps” etter engelsk mønster innen menigheten og i 1893 var alt klart, men menighetens ledelse bestemte i stedet for å gå til innkjøp av instrumenter til strengemusikk. Endelig, i 1895, startet det som skulle bli til Musikkforeningen Suoni.

Suoni betyr klanger og er et italiensk (Latinsk) ord.

Musikkforeningen Suoni er i dag en forening bestående av symfonisk blåseorkester med underavdelingene Suoni Salongorkester, Die Originale Grenländer Musikanten og Suoni Big Band. Foreningen har består av totalt ca 100 medlemmer/aspiranter fra 15 til 80 år.

 

Slik tjente vi penger til drifta i 1982

Les mer om Suonis historie gjennom de første 90 år – se PDF-fil under

 

 Våren 2019 startet vi Suonis jubileumsbok prosjekt.

Vi kontaktet Tore Tveit for å engasjere han i bok-prosjektet vårt. Resultater av dette ble levert i november 2020 i et opplag på 1000 bøker.

 

Her et utsnitt fra det første kjente referatet i Suoni. Referatet er fra 1909

 

 

Suoni 90 år i musikkens tjeneste 1895 - 1985