Hovedkorpset

Musikkforeningen Suoni er et symfonisk blåseorkester som består av 74 musikere (pr. 01.01.2024) i alderen 15-82 år. Musikerne kommer i hovedsak fra Skien og Grenland.

Ordet Suoni er italiensk og betyr klanger. Navnet fikk orkesteret av sin første dirigent, organist Helland, etter stiftelsen i 1895.

Foreningens mål har i alle år vært å formidle kvalitetsmusikk til publikum, og vi har stadig gått nye veier for å møte samtidens underholdningskrav! I løpet av de siste par tiår har Suoni også hatt gleden av å representere Norge ved store festivaler i utlandet, som;
Berlin (1990)
Kolin/Praha (1995)
Beijing, Kina (2000)
Minot, USA (2007)

Store konserter og oppsetninger i Suonis regi:

100-års jubileumskonserten med Ole Edvard Antonsen som solist (1995)
”Sommer i Tyrol” (1995)
Kabareten ”Evert” (1998)
”Music of the century” (1999)
Avslutningskonsert i jubileumsfestuka for ”Skien 1000 år” med bl.a. Elisabeth Andreassen (2000)
Den tre år lange amerikanske triologien:
”The sound of Richard Rodgers” (2002)
”Suoni on Broadway” (2003)
”Suoni goes to Hollywood” (2004)
”En aften i Wien”(2005), Highlights (2006)
“1001 natt” (2007)
”Den Store Ønskekonserten” (2008)
“Suoni goes Latin” (2009)
“Jubileusgalla” (2010)
“Suoni og damene” (2011)
“Suoni og gutta” (2012)
“All that Jazz” i 2013

 

Andre meritter som må nevnes er det ærefulle oppdrag som Suoni fikk av den amerikanske ambassaden i Norge i 2003, nemlig å spille ved 2-års minnedagen for terrorangrepet i New York 11. september 2001. Konserten ble fremført i Gamle Logen i Oslo, med representanter fra blant annet Storting, regjering og diplomatikorps i salen. Videre ønsket den amerikanske ambassaden å bruke Suoni som musikalsk innslag under ambassadens feiring av den amerikanske nasjonaldagen, 4. juli 2004 – et oppdrag vi utførte med stolthet og glede.

I tillegg til hovedkorpset har foreningen

  • Eget storband,Suoni Big Band, som hadde sitt opphav tilbake til 60 tallet, og har gjennom tidene vært aktive når det har meldt seg behov for gjennomføring av konserter o.l
  • Bierstubeorkester ”Die Originale Grenländer Musikanten” er et sammensatt underholdningsorkester for dans og underholdning når anledninger byr seg.
  • Suoni Salongorkester, – ble stiftet 30. september 1996, og er per i dag et livskraftig orkester med jevn rekruttering består pr d.d av 27 musikere.
  • Suoni parkorkester, er grupperinger av musikanter som spiller i parker etc, når det er behov for mindre orkestre. Medlemmene fra hovedkorpset danner grunnlaget og besetning for parkorkesteret.
  • Suoni UNG, er en egen undergruppering av unge musikere i hovedkorpset.
  • Suoni Support, er dannet av tidligere medlemmer, ektefeller eller interesserte som vil bistå Suoni med teknisk hjelp rundt sine arrangementer. Vi har mange gode hjelpere som deler ut programmer, er verter på konserter etc.
  • Suonis venner, er vår vennegjeng. Vi har fra 300 til 350 venner som bidrar med midler til korpsets aktiviteter. Suonis venner er en viktig bidragsyter til våre konserter.
  • Suonis Sponsorlaug med rundt 25 gode samarbeidspartnere i næringslivet.

 

Medlemmene våre – 3 på siden – ta en titt!
3 på siden er en presentasjon av våre musikere i hvert program som vil lager til våre konserter. Her forteller vi om musikeren og dens særtrekk

Våre musikalske samarbeidspartnere

Ut på tur, aldri sur