JUBILANTER i MF SUONI

Den eldre garde ble hedret med blomster på årsfesten i 2019

Fra venstre Frode Johannessen, Øystein Nilsen, Håkon Sølland, Hæge Haarbye, Gunnar Wergeland Aas, Hæge Aas og Ole Tom Thorsen

Vårt æresmedlem Per Eriksen fylte 80 år. Suoni overrakte jubilanten blomster. Gratulerer.

Utmerkelser gis til de av medlemmer som har sammenhengende spilletid i 10, 20, 30, 40, 50 år.

2017: 50 år i Suonis tjeneste.

Gunnar Wergeland Aas og Ole Tom Thorsen sammen med leder Atle Taalesen i midten.

10 år spillende

Bjørn Hansen.

2016:

10 år sammenhengende spilling 

Ida Anita Selander flankert av leder velferdsutvalget og styreleder

 20 år sammenhengende spilling

Marianne H Edvardsen flankert av styreleder og leder velferdsutvalget

Roger Wærstad flankert av styreleder og driftsleder

30 år sammenhengende spilling:

Bente Ruud Jansen flankert av styreleder og leder velferdsutvalget.

 2015:

Fra jubileumsfesten 120 år.

Willy Moe – 20 år; Erik Taalesen – 30 år; Svein Erik Taalesen – 30 år; Atle Taalesen – 30 år og Frode Johannessen – 40 år