Konsertåret 2012.

Promenadekonserten ” Eventyrlig”
Først ut dette året var solistene Nina Gromstad og Andreas Hoff sammen med koret Canto Libre. Konserten denne gang hadde fått tittelen “Eventyrlig”. Gode fortellinger, sagaer, eventyr og historier har alltid inspirert kunstnere av ulike slag, så også komponister, til å skape dramatiske og spennende uttrykk for innholdet i fortellingene. Eventyr kan jo være både fiktive og virkelige, men har det til felles at de nesten er for gode til å være sanne.Uttrykket “eventyrlig” bruker vi jo når noe er, nettopp, nesten for godt til å være sant, selv om det faktisk er tilfelle.

Tenk bare hvilket eventyr det var for Christoffer Columbus når han, i 1492, oppdaget nytt land i Amerika, eller for den første astronaut i verdensrommet, Juri Gagarin, når han ble skutt ut i romskipet Vostok 1 i 1961, selv om ferden den gang bare varte i snaue to timer.
Hvor eventyrlig er det ikke å se filmer som Star Wars, ET, Sjørøvere i Karibien eller Trollmannen fra Oz, som alle virkelig setter fantasien i sving og bergtar sitt publikum, liksom de gode eventyr også gjør når man leser fra bøkene, som f.eks. Asbjørnsen og Moes Norske Folkeeventyr. Vi som har vært så heldige å oppleve de store idrettsøyeblikk som OL på Lillehammer eller VM på ski i Oslo i 2011, må vel kunne kalle det for eventyrlig. Og ikke for å nevne de små og store romantiske eventyr som vi vel alle har opplevd fra tid til annen, i virkeligheten eller i bøker og på lerretet.

 Suoni i kirken – påskekonsert.

Konserten er nå blitt en kjær tradisjon for såvel utøvere som tilhørere. De fleste kor og korps holder gjerne kirkekonsert til , men det er ikke mange som gjør tilsvarende til påske. Når vi i Suoni i sin tid satte i gang påskekonsert, var det av flere årsaker. Vi ønsket å formidle musikk som passet til påskehøytiden, vi ønsket , ikke minst, å ta i brukbyens praktfulle katedral som en av våre mange konsertarenaer gjennom året. Påskekonserten er blitt et årvisst innslag og inngår i det vi kaller “De seks store”.
Påsken er kirkens viktigste høytid. I påskens budskap ligger nøkkelen til hele den kristne kirkes tilblivelse, nemlig troen på den korsfestede og oppstandne Kristus. Bibelens fortellinger om påske er dramatisk lesning, og op gjennom historien har dette blitt gjenstand for mange tolkninger innenfor ulike kunstarter som musikk, teater, fil, literatur, billedkunst og flere. Innenfor musikken er det skrevet store betydningsfulle verk knyttet til påske, som for eksempel pasjoner og rekviem. Alle de sore komponister har latt seg påvirke av påskens dramatikk til å skape udødelige verk.

Musikken skal røre ved våre innerste strenger og sette i sving følelser i oss. Derfor inneholder vårt program i dag et bredt spekter av musikalske uttrykk, fra det dypt sakrale og innadvendte til det mer profane og lystige. Vi førsøker å skape en konsert som gjenspeiler hele påskens kontekst og budskap, musikk som gjenspeiler to sterke motsetninger som døden og livet.

Suoni på By’n.

Mai er jo en “korpsmåned” hvor særlig nasjonaldagen, 17. mai, er en stor manifestasjon av korpsmusikken og det øvrige frivillige kulturlivet. Vi i Suoni velger å gi byen en konsert på torget. Korpset starter øverst i byen og masjerer ned gjennom byen til Handelstorvet. Det er et godt besøkt friluftskonsert, og en god start på masrsjeringen og utesesongen som står for døren.

Suoni i parken –

 

Suoni på scenen - " Suoni og Gutta"