Kontakt Musikkforeningen Suoni

Ønsker du kontakt med oss i styret i Suoni kan du nå oss på følgende adresse: suoni@online.no

Dersom du har lyst til å spille med oss, eller leie en av våre grupper til et arrangement ta kontakt med oss

suoni@online.no    
Postadresse: Postboks 195, 3701 Skien


Leder:                              Atle Taalesen, tlf; 951 21 842, atle.taalesen@no.abb.com


Driftsleder:                    Marit Jovi Rugstad,  suoni@online.no

 


Leder Økonomiutvalget :  Øyvind Thinn Solheim


Leder musikkutvalget:      Benedichte Bibow


Leder teknisk utvalg:        Erik Halvorsen

 

 
Leder velferdsutvalget:     Hanne Taalesen

  

Leder  markedsutvalget:   Gunnar Wergeland Aas,   gwaas@online.no
Redaktør Suoni Web  og ansvarlig for Suonis venner

Ta kontakt om det er informasjon som ønskes på våre sider.

Suoni på facebook: Musikkforeningen Suoni

 

Suoni support: vil du bidra se her

Bente Taalesen bente.taalesen@gmail.com