Kontakt Musikkforeningen Suoni

Ønsker du kontakt med oss i styret i Suoni kan du nå oss på følgende adresse: suoni@online.no

Dersom du har lyst til å spille med oss, eller leie en av våre grupper til et arrangement ta kontakt med oss

 

suoni@online.no
Postadresse: Postboks 195, 3701 Skien

Leder musikkutvalget:      Benedichte Bibow

Leder teknisk utvalg: Erik Halvorsen

Leder velferdsutvalget:     Hanne Taalesen

Leder  markedsutvalget:   Gunnar Wergeland Aas,   gwaas@online.no
Redaktør Suoni Web  og ansvarlig for Suonis venner

Ta kontakt om det er informasjon som ønskes på våre sider.

Suoni på facebook: Musikkforeningen Suoni

 

Suoni support: vil du bidra se her

Bente Taalesen bente.taalesen@gmail.com