Polentur

En noe spesiell tur, hvor marsjering ikke var så viktig. Det fantes andre trafikale løsninger.