I 2012 gjennomførte vi konserten Suoni og Gutta. Konserten var en oppfølger av konserten Suoni og damene som hadde blitt levert året før. Konserten bar preg av musikk i Wiener-stil med noe attåt og med aktører som virkelig kunne gjennomføre den type genér.
I oppsettingen hadde vi med Anders Wangen (død), Jan Erik Fillan, Didrikk Solli Tangen og Andreas Hoff
Her kommer et knippe bilder fra konserten med gutta i aksjon.