Suoni Salongorkester dirigenter

Ved oppstart i 1996 var Arne Ingebretsen korpsets første dirigent.

Arne Ingebretsen