SUONI UNG – med fokus på de yngste musikernes trivsel og utvikling.

Stadig flere unge musikanter kommer til foreningen. Vi har derfor valgt og opprette et eget fora for disse unge som vi kaller SUONI UNG.

Vi er i startgropen for dette fora, men vår intensjon er at de unge selv kan ta del i egne ønskede aktiviteter hvor hovedforeningen vil hjelpe til, og kunne bidra med innspill og gjennomføringer av aktiviteter.

Siste aktivitet var PIZZA-kveld på kontoret i Torggata like før påske.