SUONI TERMINLISTE HØST 2022
Dato August             tid                   Sted
Mandag - 15  Øvelse 18.30 - 21.30 Scenen
Tirsdag - 16   Øvelse 18.30 - 21.31 Scenen
Torsdag -18   Øvelse 18.30 - 21.32 Scenen
Søndag - 21   Konsert i Parken 19.00 -22.30 Øvelse scenen              Ibsenhuset 10.00 til 14.30

Tirsdag - 23.   FRI
Tirsdag  - 30   Øvelse                  18.30 - 21.30 Scenen

September
Tirsdag - 6      Øvelse 18.30 - 21.30 Peer Gynt
Tirsdag - 13    Øvelse 18.30 - 21.31 Peer Gynt
Tirsdag - 20    Øvelse 18.30 - 21.32 Scenen
Lørdag  - 24    Seminar 10.00-16.00 Peer Gynt
Søndag - 25    Seminar 10.00-15.00 Scenen
Tirsdag - 27    Øvelse 18.30 - 21.30  Per Gynt

Oktober
Tirsdag - 4      Øvelse 18.30 - 21.30   Scenen
Tirsdag - 11    Øvelse 18.30 - 21.31   Scenen
Tirsdag - 18    Øvelse 18.30 - 21.32   Peer Gynt
Tirsdag - 25    Øvelse 18.30 - 21.33   Scenen

November
Tirsdag -  1     Øvelse Scenen
Torsdag - 3     Generalprøve Scenen
Fredag   - 4     Konsert Scenen
Lørdag   - 5     Konsert Scenen
Tirsdag  - 8     Øvelse 18.30 - 21.30     Peer Gynt
Tirsdag  - 15   Øvelse 18.30 - 21.30     Scenen
Tirsdag  - 22   Øvelse 18.30 - 21.30     Scenen
Lørdag   - 26   Suonis Jul  12.00-14.00 Scenen
Tirsdag  - 29   Øvelse 18.30 - 21.30      Scenen


Desember
Søndag  - 4      Konsert 17.00-20.00     Gjerpen Kirke  

 

ENDRINGER VIL FOREKOMME!

FØLG MED PÅ BESKJEDER PÅ ØVELSEN, PÅ NETT OG PÅ E-POST. HUSK Å GI BESKJED TIL GRUPPELEDER OG/ELLER DRIFTSLEDER DERSOM DU IKKE KAN MØTE PÅ ØVELSER ELLER KONSERTER

 Kontaktinformasjon

Atle:
Mobil: 951 21 842
epost: atle.taalesen@no.abb.com

Gisle Roksund
Mobil: 901 21 109
epost: suoni@online.no