Terminliste Vår 2023

Husk å bruke TUTTI for å melde i fra om du ikke kommer.

ENDRINGER VIL FOREKOMME!

FØLG MED PÅ BESKJEDER PÅ ØVELSEN, PÅ NETT OG PÅ E-POST. HUSK Å GI BESKJED TIL GRUPPELEDER OG/ELLER DRIFTSLEDER DERSOM DU IKKE KAN MØTE PÅ ØVELSER ELLER KONSERTER : bruk TUTTI når du skal melde frahver

 

Kontaktinformasjon

Atle:
Mobil: 951 21 842
epost: atle.taalesen@no.abb.com

Gisle Roksund
Mobil: 901 21 109
epost: suoni@online.no

 

 

Terminliste 2018 Terminliste 2017 Terminliste 2016 Terminliste 2015 Terminliste 2014 Terminliste 2013 Terminliste 2012 Terminliste 2011 Terminliste vår 2019 Terminliste Høst 2020 Terminliste 2021 Terminliste Høst 2022_rev Terminliste vår 2023