Salongorkesteret

Terminliste Høsten 2020

 

Aktivitet                      Dato       Tid    Ordensmenn/ansvarlig     Kommentarer
Øvelse                        06.01.20 1900 Hæge og Øystein
Øvelse                        20.01.20 1900 Anita og Olaf
Øvelse                        03.02.20 1900 Lisbeth og Geir                Medl.møte etter pause
Øvelse                        17.02.20 1900 Svein-Erik og Jan Eirik
Øvelse                        02.03.20 1900 Hjørdis og Egil
Ekstraøvelse                09.03.20 1900 Ole Tom og Tittan
Konsert med Borgestad
Musikkorps                  16.03.20 ????   Alle                                 Klare til oppvarming kl.??Notestativ, sort                                                                                                                       antrekk
Øvelse                         30.03.20 1900 Hæge og Gunnar
Ekstraøvelse                 20.04.20 1900 Tom og Jan
Øvelse                         27.04.20 1900 Bjørn C. og Odd
Øvelse                         11.05.20 1900 Jon Kristian og Kristian
Øvelse                         25.05.20 1900 Liv og Siv
Konsert
Prestegårdshagen         08.06.20 ???? Alle                                   Klare til oppvarming kl.??
                                                                                                        Notestativ, sort antrekk

 


Styret :                                                                        Dirigent:
Øystein              95 22 54 92                                         Jan Edgar 48 06 47 07
Hæge Aa.           90 89 08 77
Olaf                   99 61 58 66

Dersom du har forfall:
Husk å gi beskjed til: leder og dirigent, dersom du er forhindret fra å møte.

Derom du er ordensmann:
Ordensmenn forbereder lokalet til øvelsen (husk også dirigentpult- og stol fra lageret), koker kaffe til pausen og eventuelt har med «noe attåt», samt rydder kjøkkenet etter pausen. Neste øvelses ordensmenn rydder øvelseslokalet, slukker lys (husk kjeller) og låser – og har dermed fått nøkkel til sin neste ordensdag.

Sørg for å bytte ordensmannsdag, hvis du ikke kan møte.