Våre musikalske samarbeidspartnere

Canto Libre’:

ble startet i 1977, og ideen var å danne et ”annerledes kor”. Vi var
8 medlemmer da vi startet og noen av disse er fremdeles med. Korets
medlemsmasse økte ganske raskt og vi fikk etter hvert mange
spennende og uforglemmelige opplevelser. Vi knyttet tidlig til
oss en fast trio, men har ogsa i årenes løp samarbeidet med ulike
korps, orkestre og storband, og har derved vist at vi har levd opp til
det som var grunntanken da koret ble startet, nemlig at vi ønsket
å bli kjent som et kor med et repertoirvalg preget av allsidighet.

Koret har de senere arene, takket vare var dirigent, også hatt et
særlig vellykket samarbeid bade med Musikkforeningen Suoni og
Bratsberg Amt Jazz-orkester, men vi arrangerer ogsa egne konserter.
Høsten 1995 ble en milepal for Canto Libre. Korets grunnlegger,
dirigent og ildsjel, Yngvar Gasodden, sluttet og dermed sto koret
foran nye utfordringer, og ny dirigent! Siden 1995 har vi derfor hatt
gleden av å utvikle oss videre under musikalsk ledelse av Øyvind
Strand – som er en meget dyktig og inspirerende dirigent.

Anders Vangen: En musikalsk venn som har gått bort.

Guttorm Guttormsen:

Guttorm har spilt sammen med oss i flere konserter. En fantastisk musikker som bidrar med store musikalske konserter og arrangementer. Han er en pådriver for det musikalske miljøet i Grenland. Det er alltid en glede å ha Guttorm med på laget!!

 

 

Lars Klevstrand: Her i Evert Taube oppsetning i Ibsenhuset, Skien

Nina Gromstad Hogness har jobbet som frilanssanger i flere år.
Hun har samarbeidet mye med Guttorm Guttormsen, bl.a. med
en egen forestilling om Edith Piaf. Hun har også komponert musikk
til forestillingen ”Livshus”, basert på tekster av Halldis Moren Vesaas.

Nina har ogsa vart med å skrive, produsere og fremfore forestillingen
”Great Grenland Girls”.

Hun har jobbet som sanger og skuespiller på teater Ibsen ved flere
anledninger. Der har hun vart med på ”Høye hus og gravemaskiner”,
og i forestillingene ”Predikanten”, ”Dannelsesreisen” ”Kjærlighetens
Komedie”, og ”I blanke messingen”.

 

Bjørn Solli

Emil Solli-Tangen:

Emil Solli-Tangen

Maria Torvund:

Eli Kristin Hanssveen:

Les mer om Eli Kristin Hanssveen:

Eli Kristin Hanssveen (operaen.no)